Konference 2023

Dne 29. března 2023 se na půdě VŠE uspořádala již sedmá konference organizovaná Klubem přátel účetnictví.

Program začal panelovou diskusí zabývající se novým zákonem o účetnictví, kterou vedli Ladislav Mejzlík (KAČR), Petr Vácha (EY) a Tomáš Severa (MFČR). Po jejím konci byly hostům nabídnuty nápoje a občerstvení.

Po této pauze začala druhá část programu, a to dva bloky workshopů vedené experty z praxe.

V prvním bloku mohli účastníci navštívit workshop Jana Macháče (BDO) a Kláry Mádlové (EY).

V druhém bloku byly k vidění workshopy od Lukáše Eisenworta (EKP) a Františka Poborského (GT).

Děkujeme všem řečníkům a Vám, co jste za námi dorazili, za krásné odpoledne a již se těšíme na 8. ročník.