Konference 2017

Klub přátel účetnictví pořádal již třetí ročník konference, tentokrát s mottem

ÚČETNICTVÍ Z DRUHÉ STRANY ANEB KRIMINALITA, FALŠOVÁNÍ A ÚČETNÍ SKANDÁLY

Konference byla určena především pro studenty, avšak zavítali na Konferenci i ostatní přátelé účetnictví!
KDY:
středa 26. dubna 2017 (rektorský den)
KDE:
Rajská budova VŠE

Dopolední workshopy

Lenka Koubová /Česká spořitelna/: Jak s pár drobnými vydělat milióny?
8:30 – 12:00 Přijď si to vyzkoušet v deskové hře Finanční svoboda. Za pár hodin prožiješ třicet let života v roli finančního poradce. Jen na tobě bude záležet, jestli tvoji klienti budou bydlet ve vile nebo pod mostem. Nasbíráš praktické zkušenosti, rady a tipy, na co si dát ve světě financí pozor. Zkrátka každý vyhrává! Nejlepší dvě dvojice si odnesou hru Finanční svoboda (každý hráč svoji).

 

Jak bude hraní probíhat?

Ve dvojicích si zahraješ první hru na zkoušku a naučíš se pravidla. Druhá hra již bude soutěžní.

Lenka Koubová je studentkou magisterského oboru Zdanění a daňová politika na VŠE. Již rok pracuje na plný úvazek v České spořitelně na pozici testovací manažerky, kde její hlavní náplní je vést testování aplikací pro call centra ČS. Jako lektorka finanční gramotnosti působí již 2 roky.
 
Edita Ševcovicová /Fučík & Partners/: Jednou nohou v kriminále … to je třeba nedopustit
10:30 – 12:00 Při poskytování účetních, daňových a auditorských služeb je jedním z pilířů fungování kladný a dobrý vztah s klientem. Stejně jako při každém podnikání je nutné umět vymezit hranice odpovědnosti mezi klientem a poskytovatelem služeb, při zachování pozitivního klientského přístupu. Z praxe Vás seznámí jak poskytnout základní standardizovanou službu sestavení přiznání daně z příjmu právnických osob u korporace.
Edita Ševcovicová se zaměřuje na projekty s vazbou účetnictví a daní, transakční poradenství a poradenství při podnikových kombinacích. Je členkou Prezidia Komory daňových poradců a její zkušební komisařkou. Komoru daňových poradců také zastupuje v Národní účetní radě. Je vynikající lektorka a je autorkou řady odborných článků.
 
Stanislav Bureš, Jan Procházka, Jindřich Bureš, Jiří Machát, Petr Jirman /MFČR/: Varovné signály podvodu při auditu prostředků EU a jejich odhalování

8:30 – 12:00 Cílem workshopu Auditního orgánu Ministerstva financí je prostřednictvím praktické případové studie seznámit účastníky s hlavními oblastmi podvodů a nesrovnalostí v rámci realizace tzv. evropských fondů, včetně představení základních nástrojů vedoucích k jejich případné identifikaci a odhalení. Po úvodní teoretické části, která bude zaměřena na hlavní indikátory podvodu a představení charakteristik auditu EU projektů, bude hlavní částí workshopu „case-study“, ve které si jednotliví účastníci zkusí na základě předložené dokumentaci projektu, odhalit možná podvodná jednání. V rámci této části budou účastníci rozděleni do několika řešitelských (auditních) týmů, přičemž každý z těchto týmů bude mít svého mentora z řad zaměstnanců Ministerstva financí. Po ukončení praktické části bude provedeno společné vyhodnocení. Dostatečný prostor bude rovněž poskytnutý i na dotazy jednotlivých účastníků workshopu.
Stanislav Bureš je absolventem Právnické fakulty Masarykovy Univerzity. Během studia prohluboval své znalosti i jazykové dovednosti na studijních pobytech na Universität Wien a Universität Rostock. Profesní kariéru započal stáží v Advokátní kanceláři Vácha, později pracoval jako právník na Nejvyšším kontrolním úřadě. Následně působil jako právník na odboru Auditní orgán na Ministerstvu financí, který v současné době řídí, a zajišťoval výkon auditu finanční prostředků evropských fondů.

 

Jan Procházka je absolventem Fakulty financí a účetnictví a Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a vzdělávacího a tréninkového programu Honors Academia. Celou svou profesní kariéru se zabývá auditem, kontrolou, controllingem, financemi, účetnictvím, daňovou optimalizací a řízení rizik. Zaměřuje se na audit projektů financovaných z fondů EU. V současné době působí na pozici metodika na oddělení Metodicko-právní podpory v rámci Auditního orgánu Ministerstva financí.

Jindřich Bureš v posledních více než 20 letech své profesní dráhy se věnoval internímu auditu v bankách a finančních institucích, včetně České národní banky. Od roku 1998 do roku 2015 působil v odboru interního auditu Československé obchodní banky, a.s. (ČSOB). Několik let rovněž vedl útvar interního vyšetřování, který se zabýval zejména vyšetřováním externích a interních podvodů a ostatními případy protiprávního či neetického jednání. V současné době působí na pozici analytika v rámci Auditního orgánu Ministerstva financí.

Jiří Machát je absolventem Fakulty Business and Management v rámci společného studijního programu Nottingham Trent University a VUT v Brně, fakulty podnikatelské. Profesní kariéru započal ve společnosti Deloitte Česká republika, kde se věnoval problematice interního auditu, v oddělení řízení podnikových rizik. Dlouhodobě se zaměřuje na audity projektů financovaných z fondů EU a kontrolu veřejných zakázek. V posledních 3 letech působí na pozici zástupce ředitele Auditního orgánu a vedoucího oddělení Metodicko-právní podpory v rámci Ministerstva financí.

Petr Jirman je absolventem Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze, obory Mezinárodní obchod a Evropská ekonomická integrace. Profesní kariéru ve veřejné správě započal v Evropské komisi, kdy v letech 2005-2010 administroval finanční prostředky EU v oblasti výzkumu a vývoje. V roce 2010 nastoupil jako auditor Evropské komise na Generálním ředitelství pro regionální politiku, kde byl zodpovědný za audit prostředků dvou největších strukturálních fondů v ČR (Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti). Od roku 2015 působí jako externí poradce ředitele auditního orgánu na Ministerstvu financí.

 

 

Odpolední přednášky

Oficiální zahájení konference
13:00 Oficiální zahájení konference Klubem přátel účetnictví a úvodní slovo pana děkana Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Ladislava Mejzlíka, Ph.D. a předsedy Komory certifikovaných účetních Ing. Libora Vaška, Ph.D. Klub přátel účetnictví
 
Jiří Pelák /Komora auditorů ČR, VŠE/: Pod pokličkou účetních podvodů
13:00 – 14:30 Většina podvodů v oblasti účetnictví je založena na stejných principech. Přesto se s nimi setkáváme znovu a znovu. Projděme proto známé i méně známé případy podvodů v této oblasti, abychom našli slabá místa a neopakovali stále stejné chyby.
Jiří Pelák působí na katedře finančního účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a je auditorem. Koncem roku 2016 byl zvolen viceprezidentem Komory auditorů ČR. Je zpracovatelem řady interpretací Národní účetní rady, podílel se na překladech Mezinárodních standardů účetního výkaznictví i Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor. Odborně se zabývá metodologií interpretace účetních předpisů, účetním řešením fúzí a akvizicí resp. přeměn obchodních společností a mezinárodním výkaznictvím, zejména v oblasti podnikových kombinací a odložené daně.
 
Jan Vučka /Advokát/: Forezní interview
14:45 – 16:00 Běžnou součástí forezních auditů jsou i pohovory. Získání co nejúplnějších informací důležitých pro forezní audity vyžaduje znalost zvláštních dovedností. Základní techniky pro forezní interview vysvětlí zkušený advokát, který se podílel na četných vyšetřováních.
Jan Vučka je advokát a bývalý státní zástupce se specializací na hospodářskou trestnou činnost. Specialista na trestní odpovědnost právnických osob a členů statutárních orgánů a zastupování poškozených v trestním řízení. Deset let praxe v právu. Dlouhodobě se odborně zabývá podnikovou kriminalitou. Vystudoval Právnickou fakultu PF a Fakultu mezinárodních vztahů VŠE, studoval podnikovou ekonomiku v Kolíně nad Rýnem.
 
Zakončení konference
16:00   Klub přátel účetnictví