Konference 2016

Klub přátel účetnictví uspořádal svou druhou konferenci s názvem

PROČ JE DŮLEŽITÉ MÍTI ÚČETNICTVÍ

Konference byla vzhledem ke svému mottu určena především pro studenty a čerstvé absolventy. Vítáni byli ale všichni přátelé účetnictví!
KDY:
středa 20. dubna 2016 (rektorský den)
KDE:
Rajská budova VŠE

Dopolední workshopy

Radka Bošanská, Petr Matyáš /KPMG/: Na pár hodin auditorem
8:30 – 12:00 Zajímalo Vás, co je audit? Jak probíhá? A jaký je běžný den asistenta auditora? Odpověď na tyto otázky a mnohem více se jste se mohli dozvědět během workshopu „Na pár hodin auditorem“. Mimo jiné jste si také mohli vyzkoušet jednání v týmu nebo komunikaci s klientem. Zároveň jste také měli možnost zeptat se lektorů na vše, co vás zajímalo ohledně auditu. Radka Bošanská
Petr Matyáš
Radka Bošanská: je absolventkou VŠE. Vystudovala mezinárodní obchod a k financím se dostala díky vedlejší specializaci Finanční manažer. V KPMG pracuje v oddělení komerčního auditu na pozici Senior 2 a je čerstvou členkou ACCA. Radka ve svém volném čase běhá, cestuje a má ráda hory.
Petr Matyáš: vystudoval na VŠE obor Podniková ekonomika a management a k auditu se dostal díky své vedlejší specializaci. V současné době působí na pozici Senior 2 v oddělení auditu KPMG a na VŠE se vrací každý semestr jako externí přednášející na vedlejší specializaci Poradce-auditor. Svůj volný čas tráví cestováním, hraním squashe a tancem.
 
Larisa Francírková /koučka/: Práce snů
8:30 – 12:00 Většina z nás touží po studiu najít práci svých snů. Práci, ve které budeme zažívat spokojenost, radost a nadšení. Jen málokomu se to však podaří. Na workshopu jste měli možnost zjistit více o jedné z možných cest, jak takovouto práci nalézt, na co všechno máte vliv a jak se můžete stát skutečným leaderem již na začátku své kariéry. Práce, která nás baví a do které se těšíme, skutečně existuje. Jste však ochotni pro to také něco udělat? Larisa Francírková
Larisa Francírková: vystudovala politologii a mezinárodní vztahy na FSV UK. Pracovala jako asistentka poslance, spolupodílela se na založení Nadace Terezy Maxové a téměř 12 let se věnovala marketingu a obchodu v oboru telekomunikací a pojišťovnictví. Nyní se již 6 let profesionálně zabývá koučinkem.
 
Tomáš Nekvapil /Controller Institut/: Procesní nákladový model
8:30 – 12:00 Jako účastník workshopu jste si na vlastní kůži mohli vyzkoušet praktický postup sestavování procesních rozpočtů na případové studii malé reklamní agentury. Výsledkem práce byl nákladový model v MS Excelu, použitelný mimo jiné pro procesní kalkulaci. Skupinová práce byla doplněna o manažerský pohled na možnosti a omezení účtování nákladů na procesy a na procesně orientovaný controlling. Tomáš Nekvapil
Tomáš Nekvapil: působil jako ředitel pro ekonomiku, IT a organizaci v bankách, finančních institucích a strojírenských podnicích, kde nasbíral zkušenosti s projekty zaměřenými na plánování, kalkulace, rozpočtování nebo strategické řízení i projekty procesního řízení či implementací informačních systémů. Dnes jako konzultant a lektor realizuje workshopy v oblasti controllingu a financí pro firmy v České republice i na Slovensku a jako autor publikuje v časopisech Controlling a CFO World.
 
Janka Chudlíková /koučka/: Chutná prezentace
8:30 – 10:15
nebo
10:30 – 12:00
Ráda se s Vámi podělila o principy a grify přirozeného a autentického projevu při prezentování. Je to snadné: “vymysli to vlevo, řekni to vpravo”, jak komunikujeme, minutová prezentace a prezentační “hacky” – antistres, oči, hlas, postoj, pohyb. Janka Chudlíková
Janka Chudlíková: Po dvanáctiletém působení v marketingu a v personalistice ve společnostech Procter & Gamble, Český Telecom a Léčiva/Zentiva, kde jsem byla personální ředitelkou, jsem se v roce 2003 rozhodla odejít z korporátního světa a podnikat na volné noze. Jako business mentorka, lektorka a koučka jsem realizovala projekty pro klienty jako jsou Česká spořitelna, GE Money, Ogilvy & Mather Group, Pietro Filipi, Vodafone a další. Při své práci se opírám o neurovědy. Od roku 2007 přednáším na VŠE, příležitostně na VŠCHT a ČVUT. Mám srovnanou sebe, svůj život i svou práci, která mě výsostně baví. Dělím se o své pracovní i osobní zkušenosti a mám radost, když se mým klientům daří osobně a když jim kvete byznys.
 
Ondřej Staněk /Juicymo Academy/: Jak prezentovat účetnictví neúčetním
8:30 – 10:15
nebo
10:30 – 12:00
Máte prezentovat výsledky své práce publiku, které nedisponuje stejnými znalostmi a zkušenostmi jako vy? Požádal vás šéf, abyste před kolegy z jiných oddělení prezentovali současný stav vašeho projektu? Pokud se setkáváte se situacemi, kdy máte prezentovat data před publikem, které nemusí nutně vědět o daném tématu tolik co vy, mohli jste získat mnoho užitečných informací pro to, aby vaše prezentace dostala šťávu! Mohli jste se naučit jak prezentovat čísla, data a grafy. Měli jste možnost poznat techniky, jak posluchačům pomoci pochopit závěry Vaší prezentace a dozvěděli jste se, zda je PowerPoint spíše kamarád nebo zabiják prezentací. Ondřej Staněk
Ondra Staněk: je konzultant sebeprezentace a nadšenec do všeho, co se týká vystupování před lidmi. Jeho oblíbenou disciplínou jsou prezentační dovednosti, řeč těla a hlavně – mikrovýrazy. Zajímá se o svět start-upů a pomáhá jim najít jejich příběh. Dále se podílí na přípravě řečníků na konference (např. DevFest, WebExpo a další). Také spolupracoval na přípravě finalistek Miss Olomouckého kraje společně s Českou Miss Gabrielou Frankovou. V roce 2015 založil vzdělávací agenturu Juicymo Academy, které se teď aktivně věnuje.
 
Jan Straka, Petr Moucha /CLEVERMINDS/: Špatné plánování je cesta k budoucímu selhání
8:30 – 10:15
nebo
10:30 – 12:00
Známý citát Wayna Gretzkého mluví o tom, že je dobré již dnes bruslit tam, kde puk teprve bude. Doba je rychlá a budoucnost patří těm, kdo o ní již dnes přemýšlí. Těm, kteří se na ní připravují. Držíte svůj volant pevně v ruce nebo ve skutečnosti řídí někdo jiný? Měli jste možnost si popovídat o svých plánech, o tom, jak vnímáte svou budoucnost a svůj potenciál. Jak si stanovit realistický plán? Jakým chybám se vyhnout? A jaké použít nástroje? Jan Straka
Petr Moucha
Jan Straka: Jakožto původním vzděláním finančník, rekvalifikovaný na tiskaře, jsem se vrátil do oboru, který miluji. Stejně jako každý řeším své úkoly, termíny, deadliny… každý den. Baví mě poznávat a studovat různé přístupy, postupy i nápady. Mám rád práci s papírem a baví mě vše kolem papírové osobní produktivity, přesto se nebráním ani elektronickým nástrojům, které jsem podrobil podrobnému testování. Své záliby každý den propojuji ve značce CLEVER MINDS Notebook a při práci šéfredaktora PíšuRukou.cz.
Petr Moucha: Pracoval jsem v advokacii, na pozici podnikového právníka i jako manažer v právní kanceláři. Také jsem jsem působil jako lektor v oblasti práva, elektronické komunikace a archivnictví. Pak přišlo CLEVER MINDS… Dává mi smysl žít aktivně a kreativně a věřím, že díky CLEVER MINDS a Píšurukou.cz můžu přinést radost ze života i jiným.

 

Odpolední přednášky

Oficiální zahájení konference
13:00 Oficiální zahájení konference Klubem přátel účetnictví a úvodní slovo pana děkana Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Ladislava Mejzlíka, Ph.D. a předsedy Komory certifikovaných účetních Ing. Libora Vaška, Ph.D. Klub přátel účetnictví
 
Vladimír Mikel /ROSSMANN/: Příběh CFO
13:00 – 14:15 Zajímalo Vás, jak může vypadat kariérní příběh, který vrcholí v čele společnosti? A chtěli jste se dozvědět, co vše má na starost finanční ředitel, neboli CFO? Ač se to nemusí zdát, ke správě finančních záležitostí firmy je zapotřebí znát nejen účetnictví. Vladimír Mikel
Vladimír Mikel: pochází z Ostravy, vystudoval ekonomii a ve své profesní dráze vždy zastával manažerské pozice v oblasti financí. Deset let působil ve funkci finančního ředitele společnosti Ahold a od roku 2008 stojí ve vedení drogistického řetězce ROSSMANN, kde nejprve zastával roli finančního ředitele a dnes je jedním ze dvou jednatelů pro Českou republiku.
 
Roman Grunt /Farmak/: Účetnictví a manažer
14:30 – 15:30 Zkusili jste se někdy zeptat obyčejných lidí, co si představí pod pojmem účetnictví? Většina lidí ho vnímá jako nudný nástroj k tomu, aby firma věděla, kolik vydělala a jak velké daně zaplatí. V praxi je bohužel tahle představa ve spoustě podniků i realitou. CEO se zkušenostmi z auditu a controllingu se s vámi podělil o to, jak účetnictví proměnit v nástroj, který je podporou při plánovaní, růstu a rozvoji firmy a pro vrcholový management nepostradatelný při tvorbě strategie. Roman Grunt
Roman Grunt: absolvent ČVUT v Praze i London Business School, pracoval jako auditor EY v Praze a Curychu. Od roku 2000 působil jako interní auditor a následně jako ředitel controllingu skupiny Zentiva, aby se v roce 2008 přesunul do Turecka na pozici CFO nejprve v tamní pobočce Zentiva a poté ve společnosti ČEZ Turecko. Dnes je opět v České republice a jako generální ředitel vede společnost FARMAK, a.s.
 
Marek Jindra /EY, CFA Society/: Výkazy pro investory a oceňování
15:45 – 16:45 Jak je známo, ocenění podniku a jeho majetku má vliv na hodnoty vykazované v účetnictví a rozhodování investorů. Účetnictví ovšem nereflektuje všechny výstupy oceňovacího procesu, nýbrž jen ty, které jsou přípustné dle příslušných účetních standardů. Zajímá vás, jak se liší finanční výkazy od těch, které zachycují reálné hodnoty jednotlivých aktiv a závazků? Měli jste možnost se dozvědět, jak se do účetnictví promítá ocenění podniku jako celku a jak to ovlivňuje vypovídací schopnost výkazů pro investory. Marek Jindra
Marek Jindra: je partnerem v oddělení transakčních poradenských služeb EY a také prezidentem CFA Society Czech Republic. Je absolventem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, soudním znalcem a má více než 13 let zkušeností s oceňováním společností a jejich majetku. Mimo jiné je také držitelem titulů Chartered Financial Analyst (CFA), Fellow Chartered Certified Accountant (FCCA) a Accredited Senior Apprasier (ASA).
 
Zakončení konference
17:00 – 17:45 Konferenci jsme zakončili neformálním setkáním účastníků a přednášejících, s malým občerstvením. Byla to jedinečná příležitost seznámit se a popovídat si. Klub přátel účetnictví