Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

18.4.2018 - Rektorský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Konference 2017

Klub přátel účetnictví pořádal již třetí ročník konference, tentokrát s mottem:

ÚČETNICTVÍ Z DRUHÉ STRANY ANEB KRIMINALITA, FALŠOVÁNÍ A ÚČETNÍ SKANDÁLY

Konference byla určena především pro studenty, avšak zavítali na Konferenci i  ostatní přátelé účetnictví!
  • KDY:

   středa 26. dubna 2017 (pro studenty VŠE jde o rektorský den)

 
 • KDE:

  Vysoká škola ekonomická v Praze

  Rajská budova

  nám. W. Churchilla 4

  130 67 Praha 3 viz. mapa

Dopolední workshopy

Lenka Koubová /Česká spořitelna/: Jak s pár drobnými vydělat milióny?
8:30 - 12:00

Přesně to jsme si mohli vyzkoušet v deskové hře Finanční svoboda. Za pár hodin jsme třicet let života v roli finančního poradce. Jen na nás bude záleželo, jestli naši klienti budou bydlet ve vile nebo pod mostem. Nasbírali jsme praktické zkušenosti, rady a tipy, na co si dát ve světě financí pozor. Nejlepší dvě dvojice si odnesli hru Finanční svoboda (každý hráč svoji). Jak hra probíhala? Ve dvojicích jsme si zahráli první hru na zkoušku a naučili se pravidla. Druhá hra byla soutěžní.

Lenka Koubová

je studentkou magisterského oboru Zdanění a daňová politika na VŠE. Již rok pracuje na plný úvazek v České spořitelně na pozici testovací manažerky, kde její hlavní náplní je vést testování aplikací pro call centra ČS. Jako lektorka finanční gramotnosti působí již 2 roky.

Edita Ševcovicová /Fučík & Partners/: Jednou nohou v kriminále ... to je třeba nedopustit
10:30 - 12:00

Při poskytování účetních, daňových a auditorských služeb je jedním z pilířů fungování kladný a dobrý vztah s klientem. Stejně jako při každém podnikání je nutné umět vymezit hranice odpovědnosti mezi klientem a poskytovatelem služeb, při zachování pozitivního klientského přístupu. Z praxe nás seznámila jak poskytnout základní standardizovanou službu sestavení přiznání daně z příjmu právnických osob u korporace.

Edita Ševcovicová se zaměřuje na projekty s vazbou účetnictví a daní, transakční poradenství a poradenství při podnikových kombinacích. Je členkou Prezidia Komory daňových poradců a její zkušební komisařkou. Komoru daňových poradců také zastupuje v Národní účetní radě. Je vynikající lektorka a je autorkou řady odborných článků.

Stanislav Bureš, Jan Procházka, Jindřich Bureš, Jiří Machát, Petr Jirman /MFČR/: Varovné signály podvodu při auditu prostředků EU a jejich odhalování
8:30 - 12:00

Cílem workshopu Auditního orgánu Ministerstva financí bylo prostřednictvím praktické případové studie seznámit účastníky s hlavními oblastmi podvodů a nesrovnalostí v rámci realizace tzv. evropských fondů, včetně představení základních nástrojů vedoucích k jejich případné identifikaci a odhalení. Po úvodní teoretické části, která byla zaměřena na hlavní indikátory podvodu a představení charakteristik auditu projektů Evropské Unie, byl hlavní částí workshopu „case-study“, ve které si jednotliví účastníci zkusili na základě předložené dokumentaci projektu, odhalit možná podvodná jednání. V rámci této části byli účastníci rozděleni do několika řešitelských (auditních) týmů, přičemž každý z těchto týmů bude mít svého mentora z řad zaměstnanců Ministerstva financí. Po ukončení praktické části bude provedeno společné vyhodnocení. Dostatečný prostor bude rovněž poskytnutý i na dotazy jednotlivých účastníků workshopu.

Stanislav Bureš je absolventem Právnické fakulty Masarykovy Univerzity. Během studia prohluboval své znalosti i jazykové dovednosti na studijních pobytech na Universität Wien a Universität Rostock. Profesní kariéru započal stáží v Advokátní kanceláři Vácha, později pracoval jako právník na Nejvyšším kontrolním úřadě. Následně působil jako právník na odboru Auditní orgán na Ministerstvu financí, který v současné době řídí, a zajišťoval výkon auditu finanční prostředků evropských fondů.

Jan Procházka je absolventem Fakulty financí a účetnictví a Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a vzdělávacího a tréninkového programu Honors Academia. Celou svou profesní kariéru se zabývá auditem, kontrolou, controllingem, financemi, účetnictvím, daňovou optimalizací a řízení rizik. Zaměřuje se na audit projektů financovaných z fondů EU. V současné době působí na pozici metodika na oddělení Metodicko-právní podpory v rámci Auditního orgánu Ministerstva financí.

Jindřich Bureš v posledních více než 20 letech své profesní dráhy se věnoval internímu auditu v bankách a finančních institucích, včetně České národní banky. Od roku 1998 do roku 2015 působil v odboru interního auditu Československé obchodní banky, a.s. (ČSOB). Několik let rovněž vedl útvar interního vyšetřování, který se zabýval zejména vyšetřováním externích a interních podvodů a ostatními případy protiprávního či neetického jednání. V současné době působí na pozici analytika v rámci Auditního orgánu Ministerstva financí.

Jiří Machát je absolventem Fakulty Business and Management v rámci společného studijního programu Nottingham Trent University a VUT v Brně, fakulty podnikatelské. Profesní kariéru započal ve společnosti Deloitte Česká republika, kde se věnoval problematice interního auditu, v oddělení řízení podnikových rizik. Dlouhodobě se zaměřuje na audity projektů financovaných z fondů EU a kontrolu veřejných zakázek. V posledních 3 letech působí na pozici zástupce ředitele Auditního orgánu a vedoucího oddělení Metodicko-právní podpory v rámci Ministerstva financí.

Petr Jirman je absolventem Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze, obory Mezinárodní obchod a Evropská ekonomická integrace. Profesní kariéru ve veřejné správě započal v Evropské komisi, kdy v letech 2005-2010 administroval finanční prostředky EU v oblasti výzkumu a vývoje. V roce 2010 nastoupil jako auditor Evropské komise na Generálním ředitelství pro regionální politiku, kde byl zodpovědný za audit prostředků dvou největších strukturálních fondů v ČR (Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti). Od roku 2015 působí jako externí poradce ředitele auditního orgánu na Ministerstvu financí.

 

Odpolední přednášky

Oficiální zahájení konference
13:00

Oficiální zahájení konference Klubem přátel účetnictví a úvodní slovo pana děkana Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Ladislava Mejzlíka, Ph.D. a předsedy Komory certifikovaných účetních Ing. Libora Vaška, Ph.D.

Klub přátel účetnictví
Jiří Pelák /Komora auditorů ČR, VŠE/Pod pokličkou účetních podvodů
13:00 - 14:30

Většina podvodů v oblasti účetnictví je založena na stejných principech. Přesto se s nimi setkáváme znovu a znovu. Prošli jsme si proto známé i méně známé případy podvodů v této oblasti, abychom našli slabá místa a neopakovali stále stejné chyby.

Jiří Pelák působí na katedře finančního účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a je auditorem. Koncem roku 2016 byl zvolen viceprezidentem Komory auditorů ČR. Je zpracovatelem řady interpretací Národní účetní rady, podílel se na překladech Mezinárodních standardů účetního výkaznictví i Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor. Odborně se zabývá metodologií interpretace účetních předpisů, účetním řešením fúzí a akvizicí resp. přeměn obchodních společností a mezinárodním výkaznictvím, zejména v oblasti podnikových kombinací a odložené daně.

Jan Vučka /Advokát/: Forezní interview
14:45 - 16:00

Běžnou součástí forenzních auditů jsou i pohovory. Získání co nejúplnějších informací důležitých pro forenzní audity vyžaduje znalost zvláštních dovedností. Základní techniky pro forenzní interview vysvětlil zkušený advokát, který se podílel na četných vyšetřováních.

Jan Vučka je advokát a bývalý státní zástupce se specializací na hospodářskou trestnou činnost. Specialista na trestní odpovědnost právnických osob a členů statutárních orgánů a zastupování poškozených v trestním řízení. Deset let praxe v právu. Dlouhodobě se odborně zabývá podnikovou kriminalitou. Vystudoval Právnickou fakultu PF a Fakultu mezinárodních vztahů VŠE, studoval podnikovou ekonomiku v Kolíně nad Rýnem.

Zakončení konference
16:00 - 16:15 Klub přátel účetnictví